Øyvind Aspen

Advokatfullmektig

Tlf: +47 2300 34 00

Mob: + 47 99 60 90 63

E-post: oya@rime.no

Øyvind Aspen er advokatfullmektig i Rime. Han arbeider med hovedvekt på insolvens. Øyvind har lang erfaring fra Oslo kemnerkontor, hvor han i hovedsak jobbet med skatteinnkreving og konkurs. Han skrev høsten 2008 mastergradsavhandling om tilleggsskatt og menneskerettighetene.

Arbeidserfaring:
Juridisk rådgiver ved Oslo kemnerkontor 2009-2016
Advokatfullmektig i Rime siden januar 2017.

Utdannelse:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2008.

Medlemskap og tillitsverv:
Medlem i Advokatforeningen
Medlem i Juristforbundet