Aksel Duus Rodin ny fullmektig i Rime

Aksel Duus Rodin avla eksamen ved Universitetet i Oslo våren 2016. Aksel har en særlig interesse for konkursrett, og har skrevet mastergradsavhandling om «Debitors uoppfylte kontrakter ved konkurs.

Vi ønsker Aksel velkommen i Rime. Han vil i første rekke arbeide med konkurs og insolvensrettslige problemstillinger.