Eleonore Foss til Rime!

En av våre yngste ansatte, Eleonore Foss, leverte masteren sin i desember 2019 og startet opp hos oss i Rime september 2021. Ved siden av å arbeide med konkurs og insolvens, har Eleonore interesse for bank og finans, kontraktsrett og entreprise.

Velkommen til oss, og vil du si noen ord om hvordan du havnet i Rime?

– Jeg er veldig glad for å ha fått muligheten til å jobbe i Rime. Jeg hadde allerede interesse for forretningsjus, konkurs og insolvens og var nysgjerrig på å kunne lære mer. Firmaet har gjort et solid inntrykk fra første stund.

Eleonore forteller at arbeidsdagene er lærerike og spennende, noe som er gode indikatorer på at hun trives godt. I tillegg har hun veldig hyggelige kolleger, og befinner seg i et godt sosialt og inkluderende miljø.

Hun forteller at hun fra dag èn følte seg inkludert i Rime, både faglig og sosialt.
– Jeg har allerede fått mange interessante og spennende oppgaver. Man blir virkelig inkludert som en del av firmaet fra første stund. Her samarbeider man og alle ønsker å hjelpe til og dele kunnskap. For en advokatfullmektig er dette veldig verdifullt.

For Eleonore var inngangen til jussens verden et resultat av at hun er glad i å lese og skrive. I tillegg har hun alltid hatt sans for å diskutere, noe hun mener ligger i familien.

– De tre interessene kombinert var gode å ta med seg inn i jusstudiet.

– Ingen dager er like
I løpet av studiene utviklet Eleonore interesse for flere forretningsjuridiske områder som hun har fått muligheten til å videreutvikle i Rime.

Eleonore trekker frem at noe av det mest spennende med å være advokatfullmektig i Rime er at ingen dager er like.

– Jeg har fått lov til å arbeide med flere av firmaets fagområder, og føler jeg har lært veldig mye allerede.

 

– Rime har et faglig sterkt miljø
Det som gjør at Eleonore trives ekstra godt i Rime er at miljøet er faglig sterkt, med gode sosiale rammer. Man blir gitt stor selvstendighet, samtidig som man får god oppfølging.

– Jeg føler meg svært privilegert som får lov til å jobbe med, og videreutvikle interesseområdene mine. Så det å jobbe i Rime er midt i blinken.

Kanskje et vanskelig spørsmål siden du er relativt nyutdannet, men hva er karriereplanene dine på sikt?

– Jeg tror det er viktig å reflektere over hvor man er på vei, hva man interesserer seg for og kanskje hva man ønsker å oppnå. Vel så viktig tror jeg imidlertid det er å være åpen og nysgjerrig på veien – jobbe hardt og utnytte de mulighetene man oppdager. Livet blir sjelden, og kanskje heldigvis, nøyaktig slik man har tenkt.

Det er helt klart at Eleonore vil anbefale andre nyutdannede å søke jobb i Rime. Hennes opplevelse har vært utelukkende positiv.

– Alt bunner ut i at det faglige og det sosiale er ankerpunktene. Alle som jobber her er engasjerte i arbeidet, firmaet og dets ansatte. Jeg er takknemlig for at jeg har en variert og utfordrende hverdag hvor jeg får lære mye hver eneste dag. Hos Rime har jeg blitt tatt godt imot.