Hanne Winsnes Hunn

Fast advokat

Tlf: 23 00 34 00

Mob: 95 77 67 89

E-post: hunn@rime.no

Hanne Winsnes Hunn er fast advokat i Rime. Hun arbeider innenfor et bredt spekter av områder, med hovedvekt på insolvens. Hun har en særskilt interesse for konkurs, og skrev mastergradsavhandling om «Dekningslovens § 5-5: Adgangen til å omstøte tredjemanns betaling av skyldnerens gjeld.» For øvrig arbeider Hanne Winsnes Hunn med familie- og barnerett, samt arv- og skifterett.

Arbeidserfaring:
Fast advokat 2016 –
Advokatfullmektig 2015 – 2016
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Legalis 2014

Utdannelse:
Advokatbevilling 2016
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2013.
University of Auckland (New Zealand), valgfag vår 2013.

Medlemskap og tillitsverv:
Medlem i Advokatforeningen
Medlem i Juristforbundet
Frivillig jurist i Kreftforeningen