Hans Otto Meyer

Partner

Tlf: 23 00 34 00

Mob: 920 21 341

E-post: meyer@rime.no

Hans Otto Meyer har sitt hovedarbeidsområde innenfor konkurs og restrukturering, samt innen transaksjoner og selskapsrett. Han mottar regelmessig oppdrag som domstolsoppnevnt bostyrer i konkurs, og har lang og bred erfaring med konkurs- og selskapsrettslige problemstillinger. Dette omfatter blant annet roller som advokat, bostyrer og styremedlem i selskaper innen finans og tjenesteytende næringer.

For øvrig arbeider Hans Otto Meyer med fast eiendom og skatterett. Han har flere års erfaring med skatterett fra skattelovavdelingen i Finansdepartementet, og er medlem av kontrollkomitéen for Skattebetalerforeningen. Fast eiendom omfatter blant annet erfaring med transaksjoner, utleie, drift og utvikling av eiendom i Norge og utlandet, samt som styremedlem i bolig- og næringsdrivende sameier.

Arbeidserfaring:

Partner i Rime siden 2011

Partner i Advokatfirmaet Haavind 1994-2011

Advokatfullmektig, Haga, Wahlstrøm & Co (senere Haavind) 1990-1994

Underdirektør i Finansdepartementet, Skatteavdelingen 1988-1990

Dommerfullmektig ved Sandnes sorenskriverembete 1987-1988

Konsulent og byråsjef i Finansdepartementet, Skatteavdelingen 1982-1987

Utdanning: 

Cand. jur, Universitetet i Oslo 1981

Medlemskap og tillitsverv:

Medlem av Advokatforeningen

Medlem av Juristforbundet

Styreverv i ulike næringsdrivende selskaper og sameier innen fast eiendom