Harald Sjaastad

Partner

Tlf: 23 00 34 00

Mob: 919 00 409

E-post: hsj@rime.no

Harald Sjaastad har bred erfaring innen fast eiendom og entreprise. Sjaastad har i flere år rådgitt både entreprenører og byggherrer i forbindelse alle trinn i byggeprosesser, herunder kontraktsforhandlinger, rådgiving ved prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han bistår både byggherrer, entreprenører og leverandører. Han er mye benyttet som rådgiver i prosjektgjennomføringsfasen. Sjaastad har spisskompetanse på prosedyre innenfor entreprise og prosederer regelmessig saker.

Sjaastad rådgir både kommuner og private aktører i forhold til problemstillinger knytet til plan- og bygningsloven. Sjaastad har erfaring fra transaksjoner i fast eiendom samt selskapsrettslig rådgiving.

Han er fast foredragsholder for Standard Norge i NS 8405 og 8406 samt benyttes av Standard Norge til bedriftsinterne kurs.

Utdanning:
Cand. jur, Universitetet i Oslo 1998

Arbeidserfaring:
Partner i Rime siden 2016
Senioradvokat og fast advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS 2004-2016
Dommerfullmektig Nedre Romerike tingrett 2002-2003
Advokatfullmektig i Arntzen Underland & Co/ Arntzen de Besche Advokatfirma AS 1998-2002