Næringsdrivende

Rime yter bistand til partene i forretningslivet. Våre klienter strekker seg fra multinasjonale virksomheter, via industri- og handelsbedrifter til investorer og gründere. Vi har en ambisjon om å dekke alle sentrale forretningsjuridiske områder, og knytter til oss spesialiserte samarbeidspartnere i den grad klientenes behov går utover våre egne kompetanseområder.

Vi har god erfaring med å bistå ulike bransjer og kjenner arbeidsmetodene og de utfordringer som ulike bransjer står overfor. Sentrale bransjer for oss er:

  • Bank og finans
  • Eiendomsforvaltere og -utviklere
  • Entreprise
  • Handel, både grossister og detaljister
  • Industri
  • Konsulenter og rådgivere
  • Reiseliv, hotell og restaurantbransjen