Offentlig sektor

Vi yter bistand til offentlig sektor, fortrinnsvis knyttet til oppdrag for ulike departementer og direktorater. Vi yter også bistand til kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige etater. I tilknytning til våre oppdrag som bostyrere har vi ofte nært og godt samarbeid med ulike kontrolletater, tilsynsmyndigheter, politi og påtalemyndighet.