Organisasjoner

Vi har flere organisasjoner og stiftelser blant våre kunder. Med årene har vi derfor opparbeidet god kjennskap til regelverket for organisasjoner og stiftelser, samt de problemstillinger som disse ofte møter.