Private

Rime yter bistand til privatpersoner vedrørende fast eiendom, arbeidsliv, gjeldsforhandling, og konkurs, herunder håndtering av ulike ansvarssaker og ivaretakelse av ulike kreditorposisjoner. Bistand til privatpersoner kan også omfatte regulering av formuesforhold i ekteskap, herunder ved skilsmisse og separasjon, arv og generasjonsskifte. Vi påtar oss også prosessoppdrag knyttet til disse områdene.