Arbeidsliv

Rime er stolt over å være valgt som samarbeidspartner innen arbeidsrett for noen av de fremste aktørene i sin bransje. Vi mener det er en anerkjennelse av at vi leverer kvalitet på rådgivning og tvisteløsning, uavhengig om du trenger bistand som arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Kjernekompetanse:

Arbeidsavtaler og arbeidsrettslige forhold
Rime bistår både norske og utenlandske bedrifter med arbeidsrettslige spørsmål, samt privatpersoner. Vår bistand omfatter utarbeidelse og vurdering av ansettelsesavtaler, både standardavtaler og spesielle avtaler knyttet til sentrale personer i en organisasjon. Mange saker gjelder også endringer og konflikter i løpende arbeidsforhold. De fleste problemer og fallgruver kan unngås ved å gjøre en grundig jobb allerede ved utforming eller reforhandling av arbeidsavtalen, samt ved å innarbeide gode prosedyrer og annen dokumentasjon.

Avslutning av arbeidsforhold
Rime bistår ved oppsigelses- og nedbemanningssituasjoner, samt avskjedssaker. Reglene om dette er komplekse, og konsekvensene av å ikke følge regelverket kan være store. Rimes rådgivning omfatter vurderinger av om det er grunnlag for oppsigelse, avskjed, suspensjon, disiplinære reaksjoner og permitteringer. Vi bistår også med gjennomføring av ulike termineringer av arbeidsforhold, herunder økonomisk oppgjør og gjennomføring av informasjons- og drøftelsesmøter.

Tvisteløsning i arbeidsforhold
Vi har omfattende prosedyreerfaring knyttet til arbeidsrettssaker, herunder forhandlinger om minnelige løsninger.

Øvrige forhold knyttet til arbeidsliv
Rime bistår også med andre spørsmål vedrørende ulike sider av arbeidsforholdet;

  • Bindingstid, konfidensialitet og konkurranse
  • Incentivordninger, bonusprogrammer og opsjonsordninger
  • Vern mot forskjellsbehandling
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Pensjonsordninger
  • Personalhåndbøker
  • Personvernrettslige problemstillinger og kontrolltiltak overfor ansatte