Idrett og foreningsrett

Vår partner Niels Kiær har i en årrekke arbeidet med idrettsjus for den organiserte idretten, herunder tvisteløsning og regelutforming. Han har forfattet flere artikler innenfor området, og holder jevnlig foredrag om idrettsrelaterte emner. Kontakt kiaer@rime.no