Lise Gjone Hannestad

Fast advokat

Tlf: +47 23 00 34 00

Mob: +47 997 90 119

E-post: hannestad@rime.no

Lise Gjone Hannestad er fast advokat i Rime, og  arbeider innenfor et bredt spekter, med hovedvekt på insolvens, kontraktsrett og selskapsrett. Lise har bred erfaring i problemstillinger innen konkursrett, og har særlig interesse for forretningsjuridiske områder med hovedvekt på fast eiendom, selskapsrett og immaterialrett . Lise skrev masteroppgave under studiet med tittelen: Videreoverdragelse av opphavsrettigheter.

Arbeidserfaring:
Fast advokat i Rime fra 2014 –
Advokatfullmektig i Rime 2011 – 2014
Trainee Deloitte Advokatfirma 2009
Teamleder DnB Callsenter 2008-2011

Utdannelse:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2011

Medlemskap:
Advokatforeningen
Juristforbundet

Språk:
Engelsk