Morten Haugen

Partner

Tlf: 23 00 34 00

Mob: 977 23 119

E-post: haugen@rime.no

Morten Haugen har sitt hovedarbeidsområde innenfor konkurs og restrukturering. Han har fra begynnelsen av 90-tallet erfaring som domstolsoppnevnt bostyrer i konkurs og leder av gjeldsnemnden ved gjeldsforhandling, herunder større saker innen bygg, entreprise og industri.

For øvrig arbeider Morten Haugen innenfor et bredt spekter av fagområder. Dette omfatter blant annet styre- og profesjonsansvar, fast eiendom, transaksjoner, selskapsrett, arv og prosedyre. Han har erfaring innen ledelse, håndtering og utredning av omfattende og komplekse forhandlinger, saksforhold og tvister. I dette inngår også samarbeid med norske og utenlandske foretak og statlige organer i grenseområdet mellom næringsliv, organisasjoner, miljø og statlige tilskudd. Han har fra etableringen av Rime deltatt aktivt i driften og utviklingen av advokatfirmaet, fra 2006 som styreleder.

Arbeidserfaring:

Partner i Rime siden 1998

Sensor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo 2011

Egen advokatpraksis sammen med advokat Finn Rime m.fl. 1993-1997

Dommerfullmektig ved Asker og Bærum herredsrett 1992-1993

Dommerfullmektig ved Horten sorenskriverembete 1991-1992

Advokatfullmektig i Wikborg Rein & Co 1990-1992

Utdanning: 

Cand. jur, Universitetet i Oslo 1989

Medlemskap og tillitsverv:

Medlem av Advokatforeningen

Medlem av Juristforbundet

Styreleder i Rime Advokatfirma DA siden 2006

Medlem av disiplinærutvalget i Oslo krets av Den norske advokatforening siden 2006