Niels R. Kiær

Partner

Tlf: 23 00 34 00

Mob: 90 82 82 58

E-post: kiaer@rime.no

Niels R. Kiær har sitt hovedarbeidsområde innenfor fast eiendom, arbeidsliv, konkurs, selskapsrett og idrett- og foreningsrett. Han har også erfaring med transaksjoner samt annen generell forretningsjuridisk bistand. Niels R. Kiær er regelmessig oppnevnt som bostyrer av domstolene, og har omfattende erfaring med gjeldsforhandlinger og konkurs.

For øvrig arbeider Niels R. Kiær med tvisteløsning, både ved prosedyre for domstolene og idrettens dømmende organer. Han har også god erfaring med samarbeid og oppdrag på tvers av landegrensene og er firmaets hovedkontakt i advokatnettverket Lawyers Associated Worldwide.

Arbeidserfaring:
Daglig leder i Rime 2014
Partner i Rime siden 2004
Egen advokatpraksis i Wahlstrøm, Meltvedt, Thune 2002-2004
Egen advokatpraksis i Thune & Co 1996-2002
Advokatfullmektig i Thune & Co 1991-1996
Namsfullmektig ved Oslo Byfogdembete, 1987-1989

Utdanning:
Cand. jur, Universitetet i Oslo 1991
St. Olaf College, USA 1984-1985

Medlemskap og tillitsverv:
Styremedlem i Lawyers Associated Worldwide 2014 –
Medlem i Advokatforeningen
Styremedlem i Rime siden 2004
Styremedlem Norges Idrettshøgskole 2005 – 2013
Leder for Godkjenningsnemnden for kampaktiviteter som tillater knockout 2001 – 2016
Norsk idrettsjuridisk forening

Publikasjoner:
”Idrett og Jus”, 2004 og 2012 (medforfatter)