Ansvar

Innholdet på disse nettsidene er kun en informasjonstjeneste fra Rime Advokatfirma DA.  Informasjonen er ikke ment å være en erstatning for juridisk rådgivning. Brukere av disse nettsidene bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Tilgang til, og nedlasting av, informasjon fra våre nettsider etablerer på ingen måte noe klientforhold til vårt firma. Rime søker til enhver tid å holde sidene oppdatert, men har ikke ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.