Bistand i utlandet

Rime er tilsluttet et verdensomspennende nettverk av uavhengige advokatfirmaer gjennom Lawyers Associated Worldwide (LAW)

LAW har over 100 medlemsfirmaer lokalisert i over 180 byer i nesten seksti land. LAW representerer en global ressurs på over 3500 individuelle advokater. Gjennom LAW kan vi raskt og kostnadseffektivt tilby førsteklasses juridisk bistand i alle viktige land og sentrale byer.

Vi har også et kontaktnett utover LAW som setter oss i stand til å koble inn andre lokale eksperter dersom behovet for særlig ekspertise skulle oppstå.

For næmere opplysninger kontakt:

Niels R. Kiær (primærkontakt)
Morten Haugen
Viggo Scherger