Historien og vår kultur

Rime Advokatfirma DA har sin opprinnelse i 1964 da Høyesterettsadvokat Finn Rime etablerte egen praksis i Oslo. Firmaet har siden sitt opphav hatt et sterkt fokus på konkurs og insolvens, og Rime var og er et foregangsfirma innen behandling av store og komplekse konkursbo.

I dag er firmaet en moderne kunnskapsbedrift som leverer førsteklasses juridiske tjenester til næringslivet, innenfor ekteskap og arv og fast eiendom.

Vi har over lang tid hatt fokus på vår firmakultur, med forankring av holdninger og verdier som ligger til grunn for firmaets virksomhet. Våre kjerneverdier er faglig dyktighet, det vi kaller ”skikkelighet” og å sette klientens interesser i fokus.

Rime skal ha faglig dyktige advokater. Vi er en moderne kunnskapsbedrift og vi rekrutterer flinke jurister til å jobbe hos oss. Våre advokater skal kontinuerlig oppdatere seg på regelverksutvikling, trender og utviklingstrekk i bransjer som vi bistår.

”Skikkelighet” beskriver vårt absolutte krav til våre advokater om at vår advokatvirksomhet skal drives innenfor lovverket og de til enhver tid gjeldende etiske regler fastsatt av Den norske advokatforening. Vi skal være uredde og kjempe for våre klienters krav, men det skal alltid skje innenfor rammen for lovlig og etisk riktig advokatvirksomhet.

Med at klientens interesser i skal være i fokus mener vi at vår bistand skal være tilpasset det som totalt sett tjener klienten best. Vi tenker oss ofte i klientens sko, og spør oss hvilken bistand ville vi ønsket dersom vi hadde klientens sak. Å vinne frem med sitt krav er ofte det sentrale, men det må avveies mot kostnadene med en prosess både i tid, kroner og høyt konfliktnivå.