Hvem er vi

Rime er et velrenommert og mellomstort advokatfirma i Oslo med et primært fokus på forretningsjuridiske oppgaver. Firmaets partnere har ambisjon om å yte førsteklasses juridisk bistand innenfor våre utvalgte kompetanseområder. Arbeidet skal være kombinert med personlig service og ”skreddersydde” løsninger for å tjene klientens interesser på beste måte. Oppdrag skal løses med engasjement og forståelse for klientens situasjon og behov, innen rammen av gjeldende lovgivning og god advokatskikk.

Rime har tradisjonelt hatt en ledende posisjon i Norge som bostyrer i tallrike konkursbo med til dels svært omfattende og komplekse saksforhold. Konkurs er fortsatt viktig for Rime, men firmaet har vokst videre. Vi håndterer de fleste forretningsjuridiske disipliner, foruten flere disipliner som involverer vesentlige formuesverdier. Firmaet leverer også tjenester innen området for ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser.

Firmaets administrasjon og organisasjon er preget av at vi over tid har bygget opp rutiner og erfaring med store sakskomplekser som har stilt krav til rask og målrettet aksjon, samt høye krav til håndtering av et stort antall transaksjoner og tilhørende formaliteter. En strukturert og effektiv organisasjon gjør at vi kan operere med høy faglig kvalitet i alle ledd, til en konkurransedyktig pris.