Karriere

Ung jurist?
Vi søker fra tid til annen etter flere unge jurister som kan jobbe hos oss. De som får jobb hos oss er gjennomgående faglig dyktige, og setter pris på å jobbe i et profesjonelt, men oversiktlig og hyggelig miljø. Flere av våre tidligere ansatte er i dag ledende advokater i andre firma, og vi mener det bekrefter at advokater som jobber hos oss har en god utvikling som advokat. Dersom dette virker interessant, følg med på utlyste stillinger eller ta kontakt direkte med Karen Margrethe Rime.

 Jus-student?
Vi engasjerer mange jus-studenter til å bistå i firmaets juridiske og administrative oppgaver. Det gir en god innsikt i hvordan firmaet opererer, noe som kan være en nyttig erfaring å ta med seg videre. Dersom dette er av interesse, ta kontakt med Karen Margrethe Rime.

 Ny partner?
Rime skal forbli et mellomstort firma, men vi har en klar vekstambisjon innenfor denne rammen. For hyggelige, faglig dyktige og etablerte advokater kan deltakelse i partnerskapet være aktuelt. Vi ønsker fortrinnsvis å ekspandere innenfor de forretningsjuridiske disipliner vi allerede har fokus på, og vi har i tillegg et ønske om å bli flere innenfor ekteskap, arv og generasjonsskifte. Passer du til denne beskrivelsen og vurderer et bytte, er du velkommen til å ta kontakt med Morten Haugen.