Ledelse

Firmaet ledes av et styre bestående av;

  • Viggo Scherger, styreleder
  • Hans Otto Meyer, styremedlem
  • Karen Margrehte Rime, styremedlem

Daglig leder er Niels Kiær.