Presse

Vi etterstreber å ha en god og åpen dialog med pressen der dette er forenlig med klientens ønsker og advokatetiske regler.

Henvendelser bes rettet til Advokat Niels Kiær, telefon 23 00 34 00 eller 90 82 82 58.