Rangeringer

Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale rangeringer av advokater. Felles for de fleste slike rangeringer er at de fokuserer på store advokatfirmaer, og at det er forbundet med betydelig arbeid og resurser å delta. Rime har besluttet å ikke delta i slike rangeringer, og heller bruke våre resurser på å opparbeide et best mulig tilbud til våre klienter knyttet til kvalitet, pris og leveringsdyktighet.