Rime søker advokatfullmektig – vikariat

En av våre fullmektiger skal ha studiepermisjon og vi søker en advokatadvokatfullmektig som har interesse for insolvens og generell forretningsjuss. Stillingen er av utpreget praktisk art, og fordrer evne til selvstendig, målrettet og nøyaktig arbeid. Arbeidet utføres i nært samarbeid med partner. Noe erfaring fra tilsvarende arbeid, eventuelt offentlig sektor er ønskelig, men vårens kandidater er velkomne til å søke. Kortfattet søknad med CV sendes pr e-post innen 05.07.2016 til mail@rime.no.

Vikariatet løper fra ca. 15.08.2016 til 31.08.2017.

Nærmere informasjon om oss finnes på vårt nettsted www.rime.no.

Henvendelser rettes til Niels Kiær på tel. 23 00 34 00 eller kiaer@rime.no.