Våre advokater

Simen Armand Uggerud

Advokatfullmektig

Simen Armand Uggerud  er advokatfullmektig i Rime. Han arbeider med hovedvekt på insolvens. Han har også interesse for kontrakts- og selskapsrettslige spørsmål, og skrev masteravhandling om relevante hensyn ved valget mellom å starte et aksjeselskap eller et ansvarlig selskap