Våre advokater

Veronika Scherger

Advokatfullmektig

Veronika Scherger er advokatfullmektig i Rime. Hun arbeider innenfor et bredt spekter av områder, med hovedvekt på insolvens. Hun har også en særskilt interesse for barnerett, og hun leverte høsten 2014 masteravhandlingen «Ungdomsstraffen i møte med internasjonale prosessuelle rettssikkerhetsgarantier.»