Tapsrisiko

Leverandørene er særlig utsatt for tap siden deres krav på vederlag ofte er usikret og sjelden oppnår dekning (dividende) i en konkurs. Kreditorenes risiko kan likevel ofte reduseres hvis tiltak iverksettes i tide. Et pådratt tap kan også lede til ansvar for ledelsen og erstatning til fordringshaveren. Ta kontakt dersom du ønsker å vurdere mulighetene.

Dersom du er leverandør er du og bedriften din særlig utsatt for tap siden krav på vederlag ofte er usikret, og i en konkurs sjelden oppnår dividende – altså dekningen du som fordringshaver skal ha.

Hvis du er kreditor kan denne risikoen likevel ofte reduseres hvis de riktige tiltakene iverksettes i tide. Om du sitter i ledelsen kan et pådratt tap for øvrig lede til ansvar, og dermed erstatning til fordringshaveren.

Uansett hvilken side av bordet du sitter på – vi kan hjelpe deg å minimere risikoen for tap.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Hans Otto Meyer

Partner/Advokat

Karen Margrethe Rime

Partner/Advokat