Veronika Scherger

Advokatfullmektig

Tlf: 23 00 34 00

Mob: 48 29 77 62

E-post: ves@rime.no

Veronika Scherger er advokatfullmektig i Rime. Hun arbeider innenfor et bredt spekter av områder, med hovedvekt på insolvens. Hun har også en særskilt interesse for barnerett, og hun leverte høsten 2014 masteravhandlingen «Ungdomsstraffen i møte med internasjonale prosessuelle rettssikkerhetsgarantier.»

Arbeidserfaring:
Advokatfullmektig i Rime siden 2015.
Medarbeider i Juss-Buss 2013-2014

Utdannelse:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2014.

Medlemskap og tillitsverv:
Medlem i Advokatforeningen
Medlem i Juristforbundet