Viggo Scherger

Partner

Tlf: 23 00 34 00

Mob: 90 94 20 64

E-post: scherger@rime.no

Viggo Scherger har sitt hovedarbeidsområde innenfor konkurs og restrukturering, samt ekteskap, arv og generasjonsskifte. Han mottar regelmessig oppdrag som domstolsoppnevnt bostyrer i konkurs og dødsboskifter, og har lang og bred erfaring med saker fra private og offentlige oppdragsgivere innen sine hovedarbeidsområder.

For øvrig arbeider Viggo Scherger innenfor et bredt spekter av problemstillinger på området transaksjoner og selskapsrett. Han har flere styreverv og erfaring fra både gründerbedrifter og etablerte virksomheter innen produksjon, handel og forsikring. Viggo Scherger har også kompetanse som godkjent megler og påtar seg meglingsoppdrag i forbindelse med samlivsbrudd og dødsboskifte.

Arbeidserfaring:
Partner i Rime siden 2005
Egen advokatpraksis 1996-2004
Advokatfullmektig og advokat i Glad, Arnø, Meyer & Co ANS 1988-1996
Dommerfullmektig ved Nes sorenskriverembete 1987-1988
Konsulent og førstekonsulent i Finansdepartementet, Skattelovavdelingen 1985-1987

Utdanning:
Cand. jur, Universitetet i Oslo 1985
Godkjent megler, Advokatforeningen 2001

Medlemskap og tillitsverv:
Medlem av Advokatforeningen
Medlem av Juristforbundet
Styreverv i ulike næringsdrivende selskaper